מה צריך לבדוק טרם רכישת קרקע?

פרויקט חוף התכלת הרצליה

עפ"י התקנות, המשווק חייב להציג שומה ע"פ תקן 22 שנערכה ע"י שמאי מוסמך שכוללת מספר אנקדוטות מהותיות כגון: היכולת להעריך באופן מודע את סיכויי ההפשרה, ייעוד הקרקע נכון למועד עריכת השמאות וייעודו לאחר תוכנית שינוי יעוד הקרקע, משך הזמן הצפוי לשינוי ייעוד, וכל ההוצאות שהינכם צפויים לשלם במהלך שינוי יעוד הקרקע.

כמובן שהמטרה העיקרית הינה להגביר את השקיפות בהצגת הרכישה.

כמובן שהמטרה העיקרית הינה להגביר את השקיפות בהצגת הרכישה.
התקנות הנ"ל חשובות, לא פחות, עבור החברות המשווקות פרויקטים שונים בארץ, אשר פועלות עפ"י התקנות ובשקיפות מלאה ונפגעו לאחרונה כתוצאה מפעילות בלתי שקופה של חברות שהציגו מצג שווא למשקיעים.  התנהלות חסרת אחריות זו  הסבה  נזק לרוב המוחלט של החברות שפועלות בצורה ישרה וגלויה עם הציבור הרחב.
אין ספק שרכישת קרקע הינה השקעה מצוינת לטווח הזמן הבינוני-ארוך אך לא מתאימה לכל משקיע.
אתם כמשקיעים מוכרחים לבצע את הבדיקות המהותיות טרם רכישת הקרקע כגון : בדיקת מצבו התכנוני ,שווי נוכחי ועתידי משוער ,בדיקת דוח שמאי עפ"י תקן 22,  לוודא שהרכישה נעשית ע"י חברה הפועלת בתחום מספר שנים וביצעה רכישה של קרקעות במתחמים המבוקשים, ושכספיכם מופקדים בחשבון נאמנות של משרד עורכי דין מוביל ובעל שם בתחום הנדל"ן .
אופציה נוספת ונפוצה העשויה להתאים עבורכם, מלבד המתנה לבנייה, הינה מכירת הקרקע לאורך התהליך וביצוע "אקזיט" טרם התחלת בנייה. כמובן שהטיימינג ברכישה ומכירה הינו קריטי, ובמידה וקיים רווח, עליכם רק לזכור שיחול מס שבח בתום המכירה.
להשקיע בעתיד זה חשוב, ולמען עתידכם  בדקו היטב על סמך  מידע אמין ומבוסס ובעזרתם של אנשי מקצוע בתחום את טיב ההשקעה .

הכותב  הינו אור שחם מנכ"ל ובעלים פדרמן בית השקעות נדל"ן ופיננסים