FLORIDA

על הפרוייקט:

  • רכישת מתחם משרדים בפריים לוקיישן בעיר הנמל הגדולה.
  • הנכס הנרכש מוחזק על ידי שוכרים שהינם חברות ותאגידי ענק.
  • חוזי השכירות ארוכי טווח עם עליות מכירים בכל שנה במהלך חיי העסקה כפי שנהוג באיזורו.
  • אסטרטגיית השקעה – העלאה הדרגתית של השכירות והבאת הנכס ל 100% תפוסה.
  • השקעה החל מ – 100,000 $
  • חברות ותאגידי ענק.
  • תפוסה גבוהה של שוכרים.
  • ליווי של משרד עורכי דין אשר משמשים כנאמן, אנליסטים ואנשי מימון.
  • חשבון נאמנות להגנה על כספי המשקיעים