חוף התכלת הרצליה

פרויקט חוף התכלת הרצליה
תוכנית חוף התכלת הרצליה ‏הר 2200/א'‏ הופקדה ואושרה בועדה המחוזית. לאורך השנים האחרונות זינקו באופן דרמטי מחירי הקרקעות בחוף התכלת הרצליה, וזאת על רקע עליית המחירים הרוחבית בשוק הנדל"ן הישראלי, וכן בשל פופולאריות התוכנית בשיח הציבורי. העובדה שקידום התוכנית מתבצע ע"י עיריית הרצליה עצמה בסיוע מוסדות התכנון גם היא תרמה למוניטין הגבוה שזכתה לו התוכנית. נוסף על כך, בקרקעות עצמן פועלת עמותה מגובשת שמהווה קטליזטור משמעותי לקידום הפרויקט תוך שמירה על האינטרסים של בעלי הקרקעות שבמתחם. הקרקע אינה זמינה לבנייה