SALISBURY RD JACKSONVILLE, FL

רכישת בניין משרדים בפריים לוקיישן בעיר ג'קסנוויל בפלורידה.
בזמן רכישת הבניין השכירויות שקפו מחיר שוק נמוך מהממוצע.
הבניין נרכש בסכום של $1,830,000.
אסטרטגיית ההשקעה - החזקת הבניין לתקופה של כ-3 שנים, אשר בהן המשקיע יהנה מתשואה שוטפת גבוהה מהמקובל בשוק (למעלה מ-10% על השקעתו), ותוך כדי ההשקעה, החלפת והכנסת שוכרים חדשים בגובה שכירויות ברמת מחירי שוק ולאחר מכן מכירה ברווח.